Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Членство

  Чрез членството си в „Българската асоциация на малките и средни предприятия”, Вие получавате качествена подкрепа и експертна помощ, защото ние знаем, че малките и средни предприятия са гръбнакът на българската икономика.

  Членове на асоциацията са над 1500 микро, малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката от цялата страна, обществени организации, също така неправителствени организации и граждански обединения. БАМСП представлява своите членове и улеснява техния диалог с централните и регионалните власти и всички публични институции. Асоциацията предлага широк обхват от специализирани услуги за членовете си, като бизнес обучение, информация, маркетинг, проучвания, разработване на стратегически бизнес планове и инвестиционни проекти. Организацията разполага с база данни на проекти и партньори, придобили опит и умения за участие в международни действия. Експерти на Българска асоциация на малките и средни предприятия участват като членове в комитетите за наблюдение на Оперативните програми в Програмен период 2007-2013 г. и настоящия Програмен период 2014 - 2020 г.

  За да станете член на "Българска асоциация на малките и средни предприятия" е необходимо да попълните Заявление за членство.  Единственото, което трябва да направите е да подадете заявка по поща, онлайн или сканирана на е-поща: basme@basme.bg. След одобрение от страна на Управителния Съвет, Вие придобивате официално членство в „Българската асоциация на малките и средни предприятия”.

  При попълване на Заявление за членство онлайн или подаване чрез е-поща, след одобрение задължително се представя документ в оригинал.

  Членството в асоциацията е доброволно на свободен принцип и за членството не се заплаща членски внос и какъвто и да е вид такси. 

  Водени сме от основната цел :

  Българския бизнес трябва да бъде обединен и да отстоява своите права.

  Ако има силен и независим малък и среден бизнес ще има стабилна и просперираща държава.

  "Заедно сме по-силни"