Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • ЦИОМ

  "Център за изучаване на общественото мнение" ЕООД е създаден от Българска асоциация на малките и средни предприятия за извършването на изследвания, проучвания и анализи на нагласи и тенденции касаещи основно дейността на бизнеса в нашата страна. 

  Основната дейност на центърът е :

   

  • Извършване на изследвания сред населението по актуалните проблеми и събития от вътрешен и международен характер;
  • Системни проучвания по актуални въпроси касаещи пряко бизнес средата в България.
  • Провеждане на експресни сондажни проучвания;
  • Проучвания на нагласите на потребителите относно предлагане на продукти, стоки и услуги на пазарът;
  • Извършване на периодични обобщения и сравнителни анализи на въпросите, вълнуващи гражданите, бизнесът и важните теми за обществото;
  • Следене на състоянието на обществено-политическия, социален и бизнес климат в страната;
  • Извършване на разработка на прогнози за очакваните промени в масовото поведение на хората, които да се използват при разработването на социални технологии и конкретни решения по важни обществени въпроси;
  • Извършване на изследвания касаещи демографското развитие в нашата страна;
  • Провеждане на информационни кампании целящи информиране на обществото по важни теми;

  Центърът за изучаване на общественото мнение разполага с екип от професионалисти в готовност да отговорят на потребностите на бизнесът и гражданите.

  Центърът разполага с разработени системи за събиране на информация и извършване на анализи позволяващ максимално точна извадка.Модерното оборудване и софтуер позволява бърза и прецизна обработка на всяко изследване.