Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Сделката за продажба на ЧЕЗ в България - високо напрежение за бизнеса

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия по сделката с ЧЕЗ

  Сделката за продажба на ЧЕЗ в България - високо напрежение за бизнеса

  Българска асоциация на малките и средни предприятия изразява силно безпокойство по повод сделката за продажба на дейността в България на Чешката компания ЧЕЗ. Случващото се през последните дни и изнесената информация в публичното пространство налагат предприемането на сигурни и адекватни мерки, които да гарантират интересите на обществото. ЧЕЗ България е стратегическа компания, осъществяваща дейност и снабдяваща половин България с електроенергия. Клиенти на ЧЕЗ са милиони фирми, домакинства и държавни институции. Това прави дейността на ЧЕЗ от стратегическо значение и пряко свързана с Националната сигурност на България. Активите на ЧЕЗ, състоящи се от сложни технически съоръжения, са изграждани в продължение на десетилетия, продължават да се изграждат и е от голямо значение кой ще бъде техният нов собственик. Сделката за бъдещата продажба на ЧЕЗ е важна за нашата страна и тя трябва да бъде реализирана според Законодателството на ЕС, България и Чехия. За тази сделка е недопустимо да се развива тезата, че тя е „обикновена търговска сделка между две компании”, тъй като тя гарантира бизнеса, живота и сигурността на половин България.

  От изнесените данни в публичното пространство се поставя под съмнение прозрачността и законността на сделката. По данни публикувани в Търговски регистър, фирмата купувач разполага със собствен финансов капацитет далеч под този, с който би трябвало да разполага, за да гарантира успешното и безпроблемно развитие на дейността по снабдяване с електроенергия на българските потребители. Последвалата информация, че няколко български банки са изразили намерение да кредитират сделката, а впоследствие го отрекоха поставя нови съмнения, че нещо в тази сделка не е на мястото си. Големият въпросителен е какво обезпечение кандидат купувачът ще предложи за обезпечаване на сумата от близо 700 млн. лева при положение, че по информация обявена в публичните регистри, фирмата купувач разполага с активи за около 100 млн. лева. През последните дни неофициално се появиха и версиите, че сделката ще се финансира с финансов ресурс, притежаван от офшорни компании.

  Всички тези въпросителни така и не получиха адекватен отговор нито от кандидат купувачът, нито от държавните институции имащи пряко отношение към сделката.

  На фона на тази вече придобила славата на „скандална сделка” се създаде масово недоволство от цялото българско общество. Скандалното и нелогично поведение на държавните институции отговорни по случая, създават усещането, че нещо е скрито, а това води до огромно недоверие и буди съмненията за корупция на много високи нива. Разнопосочната информация при кореспонденцията между Чехия и България за изясняване на сделката също предизвика в обществото усещане за нещо нередно.

  Силно впечатление прави факта, че над 75% от българите не подкрепят сделката за продажба на ЧЕЗ. Бизнесът е поставен в ситуация на несигурност за това дали ще може да продължи да съществува, тъй като за всеки бизнес и необходима електоенергия.

  Обществото изпитва сериозни опасения, защото в продължение на няколко дни така и не получи ясен отговор от кандидат купувача, г-жа Гинка Върбакова, как и от къде ще финансира тази огромна по своите финансови мащаби сделка. Целият български народ заслужава да научи ясно от г-жа Върбакова кои са международните банки, които ще кредитират сделката.

  Кое ще гарантира на българските потребители и цялото общество, че фирмата купувач на ЧЕЗ България няколко месеца след сделката няма да изпадне в ситуация, в която не би могла да обслужва кредитите си и това да предизвика фалит на електрорапределителното дружество. Финансовите показатели на тази сделка създават огромна вероятност това да се случи. Тогава държавата отново ще бъде принудена да заплати едни милиони, както не един и два пъти е ставало.

  Категорично сме против държавата да става неформален гарант за осъществяването на тази съмнителна сделка посредством придобиването на 34 % участие в дружеството. Това ще доведе единствено до изразходването на средства, които биха ощетили цялото общество и по никакъв начин не биха гарантирали прозрачността и почтеността на сделката.

  След острата реакция на цялото общество, сделката е изцяло опорочена и лишена от морал и настояваме кандидат купувачът, представляван от г-жа Върбакова, да се оттегли от сделката и да бъде проведена повторно процедурата по продажба на ЧЕЗ България.

  Призоваваме Министерски съвет да търси дипломатично решение на създадената ситуация като преговаря с Чешката държава и обясни широката обществена значимост на тази сделка, касаеща националната сигурност на нашата страна. Подчертаваме, че тук става въпрос за междудържавни отношения и Чешката държава е собственик на компанията ЧЕЗ България, което прави голяма вероятността сделката да бъде върната в начален етап.

  Пред предизвикателството едно стратегическо предприятие, което е свързано с националната сигурност на страната да бъде закупено от предприятие без ясен опит и ресурс, който да обезпечи дейността по доставките на електроенергия за близо половината държава, ние предлагаме България да изкупи целият дял на ЧЕЗ България. Само по този начин обществото и бизнесът ще получат гаранции от държавата, че електроразпределителното дружество ще продължи да функционира и държавата ще играе ключова роля. Категорично заявяваме, че подобен тип сделка не би ощетила държавата, а напротив би задоволила обществените интереси. Закупуването на мажоритарен дял на държавата в ЧЕЗ няма да окаже негативно въздействие върху бизнеса и сред инвеститорите, напротив подобен акт на правителството ще внесе ситуация на стабилност сред бизнеса, защото в момента съществува голяма несигурност и недоверие към един кандидат купувач без необходимият опит в дейността.

  Като представители на малкия и среден бизнес, бизнесът, който със своите данъци издържа цялата държава, настояваме да ни бъде дадена възможност да съществуваме и да работим в България. С действията си до тук не виждаме подкрепа нито от правителството, нито от Народното събрание, нито от всичките многобройни държавни администрации създадени уж да вършат някаква работа. Сделката с ЧЕЗ е типичният пример как в България има огромен двоен стандарт. Ако една малка фабрика с 10-15 човека си позволи да наруши закона ще бъде моментално смачкана от цялата държавна машина. Но ако някой се опитва да направи съмнителна огромна финансова сделка за милиони, целият държавен апарат обяснява как няма законово положение да се осъществи контрол върху тази сделка дори, когато става въпрос за интересите на над 1,5 милиона потребители.

  Очакваме от Министерски съвет и Народно събрание на Република България да защитят Българският национален интерес, стабилността и сигурността на България.