Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Финансиране за малкия и среден бизнес

  Преференциално кредитиране на стартиращи микро и малки предприятия

  Финансиране за малкия и среден бизнес

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 информира, че стартира процедура по предоставяне на преференциално микрокредитиране на стартиращи предприятия.

  Основни параметри на финансовия инструмент:

  • Размер на кредитите – от 5000 лв. до 48 895 лв.
  • Срок на кредита до 10 години
  • Възможност за гратисен период по главницата до 2 години 

  Какво се финансира:

  • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност.
  • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността.
  • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

  Към кого е предназначено финансирането :

  • Стартиращи предприятия
  • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29г.)
  • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи)

  Защо да изберем микрокредит от ОПРЧР:

  • Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели – 2,9 – 7,2 %
  • Занижени условия за покритие с обезпечение
  • Дългосрочност до 10 години
  • Осигурява достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп до такива средства

   

   

  Екипът на БАМСП