Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

  Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

  Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХ).

   

  В следващия програмен период ПРЧР и Програмата за храни ще разполагат със значително увеличен ресурс. От социалното министерство канят всички да отправят становище и позиция по тези важни мерки, свързани със социалното предприемачество, повишаване качеството на живот, интегрирани мерки и подходи към възрастните и лицата с увреждания, справяне с детската бедност и др. 

   

  Неправителственият сектор е ключов партньор за реализирането на мерките, свързани със социалното включване на уязвимите групи.

  Министерство на труда и социалната политика отправя покана за включване в общественото представяне и обсъждане на проектите на двете програми. Проектите на двата документа са достъпни тук и тук

   

  Събитието ще се проведе под формата на уебинар в ZOOM с възможност за включване на до 500 участници на 14 октомври 2020 г. (сряда) от 10:00 часа. 

   

  Целта е всяко добро предложение да бъде взето под внимание при изготвянето на новите стратегически документи.

   

  Предложенията може да бъдат изпращани на офицалната поща на ОПРЧР