Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Турска фирма търси сътрудничество с български производители на риба

  Турска фирма търси сътрудничество с български производители на риба

  Отправяме покана към всички български фирми работещи в сектор аквакултури, производители на дъгова  пъстърва, че в Българска асоциация на малките и средни предприятия е постъпило предложение от утвърдена фирма, която проявява интерес към закупуване от България на дъгова  пъстърва.

  Продукцията следва да отговаря на следните показатели :

  80/120 гр. PBI Замразени филета 0% глазура (бяла & червена дъгова пъстърва)

  120/200 гр. PBI Замразени филета 0% глазура (бяла & червена дъгова пъстърва)
  80/120 гр.PBO Замразени филета 0% глазура (бяла & червена дъгова пъстърва)
  120/200 гр. PBO Замразени филета 0% глазура (бяла & червена дъгова пъстърва)

   

  При интерес моля, свържете се с централният офис на Българска асоциация на малките и средни предприятия с цел осъществяване на съвместен контакт.

   

  Услугата е напълно безплатна и е в рамките на изпълнение на проект BG14MFOP001-5.003-0010 „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България” по процедура BG14MFOP001-5.003 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.