Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Становище на Българска асоциация на малките и средни предприятия по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

  Становище на Българска асоциация на малките и средни предприятия по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

  Във връзка с приемането на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021г. Българска асоциация на малките и средни предприятия проведе допитване до малки и средни предприятия за мнения и предложения по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.  

  В резултат на постъпили мнения и предложения изразяваме становище и даваме следните предложения:

   

              Като цяло подкрепяме предложения законопроект свързан с Относително реалистичната прогноза за ръст на БВП през 2021 което се равнява на 2.5%. Реалистичната прогноза за ниво на безработицата, което би било достигнато през 2021 -5.2%, за повишаване на заетостта с 0.9%.;

  Подкрепяме трайната тенденция за увеличаване на средствата за сектор "Образование" с 648 милиона лева. Подкрепяме също увеличаването на средствата за активна политика на пазара на труда за дигитални обучения на безработни лица с 10 млн. лв.; Подкрепяме предложението за предоставяне на субсидията за българските творци и артисти, пострадали от преустановяването на масови мероприятия.

  В условията на нарастваща пандемия подкрепяме мерките за подпомагане на въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с  35 евро на седалка.

  Категорично подкрепяме усилията на правителството за създаване на държавното предприятие “Държавна петролна компания”. Това ще реши голяма част от проблемите на малките търговци на горива, които до сега винаги са били в по неизгодна позиция спрямо едрите търговци в сектора.

  Не подкрепяме необоснованото увеличаване на минималната работна заплата особено когато това се извършва в условия на криза и значителен спад на брутния вътрешен продукт. Не подкрепяме тенденциозното и необосновано увеличаване на минималните осигурителни доходи вследствие на увеличението на минималната работна заплата. Категорично не подкрепяме методът при изплащането на временната нетрудоспособност първите три дни да бъдат за сметка на работодателя. Винаги сме настоявали за незабавни мерки срещу неправомерно издадените болнични, необходими за по строги правила и санкции при установени нарушения. Категорично не подкрепяме 10 % увеличение на възнагражденията за служителите в бюджетния сектор. В този си вид държавната администрация е неефективна необходими са спешни реформи и съкращаване на административни структури. Необходимо е да се дават пари за реално работещи структури от които бизнесът и обществото имат резултат. Липсва ясна визия за ефективна реформа в сектор "вътрешен ред и сигурност" за пореден път се отделят едни средства а се отлага преформатиране с цел максимална ефективност на персонала административен и този на терен. Увеличаване на разходите за отбрана с 1.704 млрд. за периода 2021-2023 г., са необосновано заложени особено в ситуации на световна пандемия където основният държавен ресурс трябва да бъде пазен и насочван за дейности целящи да опазят здравето на населението.

  Силно притеснение изпитваме и от сериозно намалените средства за наука през следващата година. Средствата от 571.6 млн. за 2020 г.  което е 0.5% от БВП намаляват до 534.2 млн. през 2021 г. което е близо с 1 % по малко или 0.4% от БВП. За справяне със сложните предизвикателства на нашето съвремие именно науката е едно от основните средства, което може да предложи бързи и адекватни мерки и решения. На фона на глобална здравна криза в сектор наука трябва да се насочват повече средства в името на това да се инвестира в нови технологии и решения.

  Въпреки недостатъците които споменахме ние ясно осъзнаваме, че този бюджет се изготвя в една изключително усложнена обстановка което налага консолидация и единни действия с цел справяне с големите предизвикателства пред страната ни. В тази връзка Българска асоциация на малките и средни предприятия подкрепя трите  законопроекта.

  С оглед разрастващата се криза предлагаме да се въведат още по ефективни мерки за подпомагане на предприятията, които ще бъдат засегнато от пандемията. Предлагаме да се търси справедлив баланс за подпомагане на онези бизнеси, които фалираха или са вече на прагът на фалит.

              Необходимо е да се каже ефективна и надграждаща помощ от страна на държавата за да може българският бизнес да оцелее от кризисната ситуация пред която е изправен.