Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

  • Преустановява се приемът на заявки по проект „Заетост за теб”

    Преустановява се приемът на заявки по проект „Заетост за теб”

    От стартирането на проекта през юли 2020 г. до момента, в рамките на двата му етапа, са подадени 48 919 заявки от 25 366 работодатели за 115 280 работни места. Сключени са 27 728 договори за осигуряване на заетост на обща стойност 224 243 733.94  лв. Предвиден е финансов ресурс за обезпечаване на одобрени заявки, по които предстои да бъдат сключени договори, както и за компенсиране на приетото с ПМС № 37/2022 г. увеличение на минималната работна заплата от 650.00 лв. на 710.00 лв.

    Проект „Заетост за теб” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Информация за проекта е публикувана на официалния уебсайт на Агенцията по заетостта в раздел „Финансови стимули за запазване на заетостта”

    Подробна информация може да намерите на сайта на Агенция по заетостта : www.az.government.bg