Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия

  по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия

  Българска асоциация на малките и средни предприятия подкрепя позицията на Министерски съвет на Република България изразена от Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.

  Смятаме, че опитът да се оказва натиск срещу страната да допусне под каквато и да било форма дружеството собственик на газовите тръби да бъде приватизирано или концесионирано е предпоставка за бъдещо шоково увеличение на цената на газта.

  Това касае огромен брой предприятия и в тази връзка определяме, като правилни и навременни действията на  правителството на Република България. Посредством предприетите мерки е защитен националният интерес на страната.