Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

  • Почти 3 милиарда лева има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

    данните са изнесени от Министерството на финансите

    Почти 3 милиарда лева има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

    По изнесени данни на Министерството на финансите близо 3 млиарда лева са наличните в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. От обявеното става ясно, че точната сумата е в размер на 2,904 милиарда лева, които са оформени в годишни депозити в Българска народна банка на базата на решения на Управителния съвет на фонда. Трансферираните през ноември средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 6,44 милиона лева. Месец по-рано трансферът е бил в размер на 6,79 милиона лева третото тримесечие – 17,42 милиона лева. За миналата година трансферът е близо 128 милиона лева. Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в Българска народна банка поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г. Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система ще се управляват все така консервативно, както и към момента.