Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Повече внасяме по малко изнасяме.

  По данни от проведено проучване на Националния статистически институт България увеличава вносът за сметка на родното производство.

  Повече внасяме по малко изнасяме.

  По данни на националната статистика в периода от януари до август тази година от страната са изнесени стоки на общо стойност около 35 078.4 млн. лв. Това прави с близа  1,5 на сто по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

  В същото време само за месец август тази година общият износ на стоки възлиза на 4 613.0 млн. лв. и бележи леко нарастване с почти  0.6 на сто спрямо същия месец на предходната година.

  Тенденцията при вноса е обратна тя бележи ръст в периода от януари до август тази година общо в страната са внесени стоки на стойност около 40 993.4 млн. лв., или с нескромните 7.2 на сто повече спрямо същия период на миналата година. Вносът само за месец август тази година на стоки намалява с 0.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0 млн. лева.

  Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - август 2018 г. и е на стойност 5 915.0 млн. лева.

  Това поставя сериозни въпросителни за това как върви родната икономика. Тенденцията да внасяме повече отвън нараства със заплашителни темпове, което е заплаха в близките години непрекъснато да намалява произвежданото в България.

  Данните са взети от Националният статистически институт.

   

  БАМСП