Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • ОБЯВИХА ОТЛИЧЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА ЗА 2022 Г.

  ОБЯВИХА ОТЛИЧЕНИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА ЗА 2022 Г.

  На официална церемония в Софийския университет "Св. Климент Охридски" в края на ноември т. г. бяха обявени победителите в 12-ото издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" на ЮНЕСКО и L’Orеal.

  Лауреатите на стипендиите за 2022 г. са доц. д-р Нина Кънева-Добревска, главен асистент в Катедра "Неорганична химия" във Факултета по химия и фармация на Софийския университет, д-р Мая Жекова, главен асистент в Катедра "Квантова електроника" във Физическия факултет на Софийския университет, и д-р Катерина Такова-Сакалийска, постдокторант към катедра "Физиология на растенията и молекулярна биология" на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Всяка от тях ще получи стипендия от 5000 евро.

  Доц. д-р Нина Кънева-Добревска впечатли журито с проекта "Пречистване на води от фармацевтични лекарства". Изследователската дейност на доц. д-р Кънева-Добревска е насочена към хетерогенната фотокатализа, в частност синтез и характеризиране на ZnO полупроводникови катализатори, а от съществено значение е екипната й работа с изследователи от Българската академия на науката (БАН) и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ).

  Д-р Мая Жекова бе отличена за проекта "Създаване на квазинедифрагиращи Гаус-Беселови снопове с остатъчен топологичен заряд". Научната дейност на д-р Жекова е в областта на сингулярната оптика, като е насочена основно към структурирането на фазовите профили на снопове светлина.

  Д-р Катерина Такова-Сакалийска спечели с проекта "Имунодиагностика на SARS-CoV-2 инфекция чрез антиген, продуциран в растения". Изследователската й дейност е насочена към продуцирането на вирусни протеини в растения с цел имунодиагностика и създаване на кандидат-ваксини.

  На събитието присъстваха Емануела Томова, главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО, Ваня Панайотова, генерален директор на L’Оreal България, проф. Албена Чавдарова, заместник-министър на образованието и науката, проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, акад. Николай Витанов, заместник-ректор на Софийския университет, акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, посланикът на Франция Н. Пр. Жоел Мейер, и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.

  Наградата "За жените в науката" има за цел да подкрепи жените учени и тази година се проведе под мотото "Светът има нужда от наука, а науката – от жени". Проектът се провежда в партньорство между СУ "Св. Климент Охридски", Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L’Oreal България от 2010 г. Към момента по програмата са отличени 33 български учени.

  Източник: СУ "Св. Климент Охридски"