Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • На 3 февруари стартира схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”

    На 3 февруари стартира схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”

  Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатсват по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Бюджетът на схемата възлиза на 18,6 млн. лв. и е 4 пъти по-голям от бюджетът през 2019 г.

  Периодът, в който ще се приемат документи за подпомагане по схемата е от 3 до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

  Безвъзмездната помощ по схемата е до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция, както и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

  Допустими кандидати по схемата са земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

  Целта на помощта е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.

  На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикувана както информация за най-често допусканите грешки, така и указанията, и документите за кандидатстване.