Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца

  така той ще влезе в сила от 1 юли, а наредбата за него да е готова на 1 август тази година

  Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца

  Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца.

  Така той ще влезе в сила от 1 юли, а Наредбата за него да е готова на 1 август тази година.

  Промените са приети на първо четене от Народното събрание, с което се показва желание да бъде чут гласът на по-дребните търговци от бранша. Текстовете за отлагане му бяха внесени от Министерски съвет на 10 януари в Народното събрание.

  Припомняме, че Законът за горивата трябваше да влезе в сила на 28 януари тази година. Това предвиждаше обнародваният на 27 юли 2018 г. Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Текстовете в Закона поставяха под съмнение съществуването на множество малки бензиностанции от цялата страна. На базата на предлаганите и приети промени, драстично беше увеличена административната тежест и условията, които малките бензиностанции трябва да покриват, за да имат право да търгуват с горива.

  Според експертите на Българска асоциация на малките и средни предприятия Законът следва да бъде изменен така, че да защитава интересите, както на държавата, така и на малките търговци на горива. Не бива да бъде създавана ситуация на монопол в сектора и трябва да има условия за реална пазарна конкуренция. Това ще гарантира равни възможности за развитие на бизнес.

  Припомняме, че малките и средни предприятия са най-големия данъкоплатец в страната.

   

  БАМСП

 

Проекти