Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Най-голям е броят на микро и малки предприятия в България

  Над 370 хиляди са микро и малките предприятия, които извършват бизнес.

  Най-голям е броят на микро и малки предприятия в България

  По данни на Националният статистически институт 375 000 е броят на микро и малки предприятия със зает персонал до 9 човека. Това представлява над 90 % от общия брой на предприятията в нашата страна. Предприятията с зает персонал от 10 до 49 човека са 24 500 броя, а предприятията с зает персонал от 50 до 249 човека са 4586 броя. Броят на най-големите предприятия със зает персонал повече от 250 човека е 728.

  От изнесените данни става ясно, че най-голям е броят на предприятията в Южна централна България и Югозападна - 228 811 броя.

  Общо заетият персонал във всички предприятия е 2 156 511 човека, като само в микро и малките предприятия работят: 676 993 човека в предприятията с до 9 човека персонал и 485 206 човека в предприятията със зает персонал от 10 до 49 човека. Това нарежда микро и малките предприятия в основен фактор осигуряващ заетост в България.