Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Министерство на икономиката удължи срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

  Предложението на Българска асоциация на малките и средни предприятия беше направено седмица по-рано и по повод възникналия проблем с Търговския регистър.

  Министерство на икономиката удължи срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

  От Министерството на икономиката информират потенциалните кандидати, че с цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., който предвижда въвеждане на допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства, какъвто е конкретния случай с Търговския регистър.

  От Министерството уведомяват всички бъдещи предприемачи, които имат намерение да кандидатстват с проектни предложения за стартиране на стопанска дейност и получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, че има нови срокове за кандидатстване.

  Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя както следва от 16:30 часа на 05.09.2018 г. се удължава на  16:30 часа на 08.10.2018 г..

  Вторият краен срок също се изменя както следва от 16:30 часа на 07.11.2018 г. става на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

  Екипът на Българска асоциация на малките и средни предприятия изказва своите благодарности към цялото ръководство на Министерство на икономиката по повод направеното изменение, което дава възможност на много бъдещи предприемачи да кандидатстват за създаване на нови МСП.