Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Липсата на работна ръка за бизнеса е сред основните проблеми в България

  Бизнесът среща все по-големи трудности при намирането на кадри

  Липсата на работна ръка за бизнеса е сред основните проблеми в България

  Тенденцията към увеличаване недостига на квалифирани служители все повече запозва да създава проблеми на бизнеса в нашата страна.

  Голяма част от икономическите сектори изпитват необходимост от кадри разполагащи с необходимата квалификация за работа. Този недостиг започва да се изостря все по-усезаемо и тенденцията за липса на квалифицирана работна ръка става едно от основните предизвикателства пред бизнеса.

  Голяма причина за случващото се е дисбалансът в средното образование в България. В продължение на дълги години голяма част от специализираните техникуми, а след това професионални гимназии спряха да произвеждат кадри. Буквално бяха закривани цели училища за строители, работници в машиностроенето, монтажници, работници в леката и тежката промишленост. За сметка на това пък масово се разкриха професии като брокери, икономисти, финансисти, компютърни специалисти от които един на сто приблизително излиза качествен специалист и др. Този дисбаланс създаде днешната тeнденция за кадрите, които бизнесът търси, но никои не ги произвежда.

  Необходими са спешни реформи в средното образование и то не поредните изписани стотици страници хартия и килограмови стратегии, от които нищо не става ясно в крайна сметка. Необходим е общ диалог с бизнеса, който трябва да каже от какви специалисти има нужда и в това няма нищо лошо, защото в крайна сметка бизнесът плаща сметката за образованието, а за да плаща той трябва да работи. Няма лошо да се обучават кадри за административна дейност, но страшното е когато те са в пъти повече отколкото тези, които реално ще работят в производството като строители, монтажници, заварчици, автомобилни специалисти, оператори на машини и др.

  Мерките за подкрепа на бизнеса от страна на държавата би следвало да се изразяват именно в обявяване на годишни план приеми в средното образование съобразно потребностите на предприемачите.