Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • ЕП И СЪВЕТЪТ НА ЕС ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ РЕГУЛАЦИИ ЗА БАТЕРИИТЕ

  ЕП И СЪВЕТЪТ НА ЕС ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ РЕГУЛАЦИИ ЗА БАТЕРИИТЕ

  Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за приемането на нови регулации за батериите в ЕС, като вземат предвид технологичното развитие и бъдещите предизвикателства в сектора.
   
  Новите регулации ще обхванат целия жизнен цикъл на батериите – от проектирането до края на живота им, и ще важат за всички видове батерии, продавани в ЕС, в това число преносими батерии, батерии за стартиране на автомобили, батерии за леки превозни средства като скутери и велосипеди, батерии за електрически автомобили и батерии за индустриални приложения.
   
  Целта на новите правила е батериите да станат по-устойчиви, по-производителни и по-трайни. Съгласно постигнатото споразумение декларацията и етикетът за въглеродния отпечатък ще станат задължителни за батериите за електромобили, батериите за леки превозни средства и презареждащите се батерии за индустриални приложения с мощност над 2 kWh.
   
  Три и половина години след влизането в сила на законодателството преносимите батерии в устройствата ще трябва да се проектират така, че потребителите да могат лесно да ги отстраняват и подменят сами.
   
  За да бъдат по-добре информирани потребителите, батериите ще имат етикети и QR кодове с информация за тяхната мощност, производителност, трайност, химически състав и символ за разделно събиране. Батериите за леки превозни средства, батериите за индустриални приложения с мощност над 2 kWh и батериите за електромобили също ще трябва да имат т. нар. "дигитален паспорт", включващ информация за модела на батерията наред със специфична информация за индивидуалната батерия и употребата й.
   
  Съгласно споразумението всички икономически субекти, които предлагат батерии на пазара на ЕС, с изключение на малките и средните предприятия, ще трябва да изготвят и приложат и оценка за социалните и икономическите рискове, свързани с доставката, обработката и продажбата на суровини и вторични суровини.
   
  Сред другите мерки, предвидени в новото законодателство, е определяне на цели за събиране на използваните батерии от 45% до 2023 г., 63% до 2027 г. и 73% до 2030 г. за преносимите батерии и 51% до 2028 г. и 61% до 2031 г. за батериите за леки транспортни средства. Определени са и минималните количества от възстановените материали от обработката на производствените отпадъци и изхвърлените батерии, които трябва да се вложат в нови батерии, а именно кобалт – 16%, олово – 85%, литий – 6%, и никел – 6%. Според новите правила всички изхвърлени батерии трябва да се събират безплатно, независимо от вида им, химическия им състав, състоянието, марката или произхода.
   
  До 31 декември 2030 г. Европейската комисия трябва да реши дали да забрани използването на незареждащи се преносими батерии за масово използване.

  Източник: ЕП; Снимка: Dreamstime