Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

  • 1,22 милиарда лева е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година

    Според данни изнесени от Българската народна банка

    1,22 милиарда лева е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година

    1,22 млрд. лв. е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година, отчете БНБ, при 872 млн. лв. за деветмесечието на миналата година. В края на септември активите на банките са 103,2 млрд. лв., което е с 3,1 млрд. лв. повече спрямо година по-рано. В края на септември брутните кредити и аванси са се увеличили с 2,7 млрд. лв., или с 3,2% спрямо юни. Необслужваните кредити продължават да се свиват - до 7,4 млрд.лв. срещу 7,7 млрд. лв. за юни. Делът им спрямо общия размер на кредитите е намалял до 8,5% при 9,1% през юни. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси се е свила през тримесечието до 3,4 млрд. лв. и до 4,1% от общата нетна стойност на кредитите и авансите. Депозитите растат с 2,8%, или с 2,4 млрд. лв. до общо 88,6 млрд. лв. Ликвидният буфер вече е 26 млрд. лв. - с 1,4 млрд. лв. спрямо юни 2018 г. Собственият капитал в баланса на банковата система е 12,5 млрд. лв., което е с 441 млн. лв. повече от края на юни.

    Източник: 24 часа