Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България

  така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г.

  Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България

  Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България и така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г. А за целия регион на Централна и Източна Европа приносът може да е 200 милиарда евро, според доклад "Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа" на консултантската компания "Маккинси" ( McKinsey). Докладът измерва размера и темпа на растеж на дигиталните икономики на регионално ниво в десет държави: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Анализът отчита, че между 1996 г. и 2017 г. десетте държави от Централна и Източна Европа, разгледани в този доклад, отчитат средно 114% увеличение на БВП на глава от населението, но през последните години традиционните двигатели на растежа започват да отслабват.

   

  Източник: mediapool.bg