Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни"

  относно изпълнението на проект „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България”

  Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни"

  Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни”, по проект „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България”, по Договор № BG14MFOP001-5.003-0010-C01, по Програма за морско дело и рибарство.

  Обхватът на процедурата е свързан с посещение на страни членки на ЕС и трети страни, както следва:

  - Белгия, Австрия, Германия, Унгария, Испания, Турция и Русия;

  Повече информация за обявената почръка може да намерите на : https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index