Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Българска асоциация на малките и средни предприятия кани всички членове, експерти и представители на гражданския сектор да се включат в дебата за бюджет 2021 г.

  Българска асоциация на малките и средни предприятия кани всички членове, експерти и представители на гражданския сектор да се включат в дебата за бюджет 2021 г.

  Във връзка с предстоящото разглеждане и гласуване на Държавния бюджет каним всички наши членове, малки и средни фирми, граждани и експерти за излагане на становища и предложения по този изключително важен Законопроект.

  В условия, като днешните от изключителна важност е да бъде чут гласът на бизнеса, защото именно той е средството чрез което бюджета ще бъде реализиран. В непрекъснато задълбочаващата се криза от огромно значение е как се управляват публичните финанси, ефективността от тях и ползите за цялото общество.

  Нека бъдем активни, защото активността ни днес е гаранция за предвидимото утре, особено когато става въпрос за държавните средства и тяхното разпределение и събиране.

  Всички предложения, мнения и коментари следва да бъдат изпращани по електронна поща на следния адрес : budjet21@basme.bg в срок до 20.10.2020 г.

  Българска асоциация на малките и средни предприятия ще излезе с официална позиция и препоръки по бюджет 2021 г.