Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Бизнесът у нас напът да получи близо 3 млрд. лв. за иновации

  Бизнесът у нас напът да получи близо 3 млрд. лв. за иновации

  Инвестициите ще са насочени към научни изследвания и развойна дейност в предприятията, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на фирми от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти и индустриална собственост. Ще се насърчава дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните и на уменията на персонала за работа с технологиите. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

  Програмата ще осигури подкрепа най-вече на микро, малките и средни предприятия, както и високотехнологични компании при старта им и в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират и партньорства с големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации.

  Българският бизнес ще може да използва както безвъзмездна помощ, така и финансови инструменти. Съотношението на двата вида финансиране по Програмата е почти 50:50. За първи път ще бъде използвана и комбинирана форма с финансов инструмент и грант.

  Такава ще бъде прилагана например по специфичната цел за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове. По нея микро, малки, средни и големи предприятия ще могат да подобрят енергийната си ефективност след направен енергиен одит и да станат по-енергийно независими. Предвидено е финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества и на отпадъците.

  Очаква се изпълнението на програмата да започне в края на 2022 г. 

   източник: iNews