Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС

  Икономическият растеж е добър, но потенциалът му трябва да бъде повишен, а това изисква инвестиции.

  България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС. Макроданните на страната са добри, но очакванията на Европейската комисия са за по-висок икономически растеж и по-бързо сближаване, ако не със Западна Европа, то поне със сравнимите ни страни. Това стана ясно от думите на Ищван Секели, директор в Генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК. Той участваше в представянето на доклада за макроикономическите дисбаланси в България в рамките на Европейския семестър 2018.
 • Сделката за продажба на ЧЕЗ в България - високо напрежение за бизнеса

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия по сделката с ЧЕЗ

  Сделката за продажба на ЧЕЗ в България - високо напрежение за бизнеса Българска асоциация на малките и средни предприятия изразява силно безпокойство по повод сделката за продажба на дейността в България на Чешката компания ЧЕЗ. Случващото се през последните дни и изнесената информация в публичното пространство налагат предприемането на сигурни и адекватни мерки, които да гарантират интересите на обществото. ЧЕЗ България е стратегическа компания, осъществяваща дейност и снабдяваща половин България с електроенергия. Клиенти на ЧЕЗ са милиони фирми, домакинства и държавни институции. Това прави дейността на ЧЕЗ от стратегическо значение и пряко свързана с Националната сигурност на България.
 • Бизнесът е доволен от схемите за професионално обучение по ОП "РЧР"

  Обученията за повишаване на професионалната квалификация на заетите лица помагат на бизнеса за повишаване качеството на труда

  Бизнесът е доволен от схемите за професионално обучение по ОП Голяма част от малките и средни предприятия са доволни от постигнатите резултати при реализацията на проект Обучение на заети лица изпълняван по Оперативна праграма "Развитие на човешките ресурси". Бизнесът е на мнение, че обучението на заетите лица в частния сектор трабва да продължи. Това е работеща мярка която цели да окаже подкрепа на лицата желаещи да инвестират в своето развитие и подобрят своите професионални и трудови умения. Така реално се оказва и голяма подкрепа за работодателите, защото насърчавайки служителите си да преминат професионално обучение те повишават като цяло качеството на предоставяните от тях услуги и произвеждана продукция.
 • Липсата на работна ръка за бизнеса е сред основните проблеми в България

  Бизнесът среща все по-големи трудности при намирането на кадри

  Липсата на работна ръка за бизнеса е сред основните проблеми в България Тенденцията към увеличаване недостига на квалифирани служители все повече запозва да създава проблеми на бизнеса в нашата страна. Голяма част от икономическите сектори изпитват необходимост от кадри разполагащи с необходимата квалификация за работа. Този недостиг започва да се изостря все по-усезаемо и тенденцията за липса на квалифицирана работна ръка става едно от основните предизвикателства пред бизнеса.
 • Най-голям е броят на микро и малки предприятия в България

  Над 370 хиляди са микро и малките предприятия, които извършват бизнес.

  Най-голям е броят на микро и малки предприятия в България По данни на Националният статистически институт 375 000 е броят на микро и малки предприятия със зает персонал до 9 човека. Това представлява над 90 % от общия брой на предприятията в нашата страна. Предприятията с зает персонал от 10 до 49 човека са 24 500 броя, а предприятията с зает персонал от 50 до 249 човека са 4586 броя. Броят на най-големите предприятия със зает персонал повече от 250 човека е 728. От изнесените данни става ясно, че най-голям е броят на предприятията в Южна централна България и Югозападна 228 811 броя. Общо заетият персонал във всички предприятия е 2 156 511 човека, като само в микро и малките предприятия работят 676 993 човека в предприятията с до 9 човека персонал и 485 206 човека в предприятията със зает персонал от 10 до 49 човека. Това нарежда микро и малките предприятия в основен фактор осигуряващ заетост в България.
 • Финансиране за малкия и среден бизнес

  Преференциално кредитиране на стартиращи микро и малки предприятия

  Финансиране за малкия и среден бизнес Преференциално кредитиране на стартиращи микро и малки предприятия Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” информира, че стартира процудера по предоставяне на преференциално микрокредитиране на стартиращи предприятия.
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия с нов сайт

  Българска асоциация на малките и средни предприятия с нов сайт Добре дошли в новият сайт на Българска асоциация на малките и средни предприятия. Искренно се надяваме, че този сайт ще бъде мястото на което бизнесът ще може да получи търсената информация, да се обменят добри практики и опит в различните сфери на дейност. За тези които тепърва възнамеряват да стартират своя бизнес ще предоставим богат избор от полезна информация която да гарантира успешното развитие на всеки предприемач.
Показани са от 16 до 22 от общо 22 резултата (2 страници)
 

Проекти