Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Министерство на икономиката удължи срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

  Предложението на Българска асоциация на малките и средни предприятия беше направено седмица по-рано и по повод възникналия проблем с Търговския регистър.

  Министерство на икономиката удължи срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

  От Министерството на икономиката информират потенциалните кандидати, че с цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., който предвижда въвеждане на допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства, какъвто е конкретния случай с Търговския регистър.

  От Министерството уведомяват всички бъдещи предприемачи, които имат намерение да кандидатстват с проектни предложения за стартиране на стопанска дейност и получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, че има нови срокове за кандидатстване.

  Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя както следва от 16:30 часа на 05.09.2018 г. се удължава на  16:30 часа на 08.10.2018 г..

  Вторият краен срок също се изменя както следва от 16:30 часа на 07.11.2018 г. става на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

  Екипът на Българска асоциация на малките и средни предприятия изказва своите благодарности към цялото ръководство на Министерство на икономиката по повод направеното изменение, което дава възможност на много бъдещи предприемачи да кандидатстват за създаване на нови МСП. 

 

Проекти